Tietoa julkaisusta

Musiikki-lehti
Musiikki on maamme pitkäikäisin musiikintutkimuksen alan vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti. Lehden artikkelit edustavat suomalaista musiikintutkimusta – sen teoriaa, metodologiaa ja tutkimuskohteita – koko laajuudessaan. Musiikki-lehteä julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura, joka toiminnallaan edistää suomalaista musiikintutkimusta ja toimii Suomen musiikkielämän hyväksi levittämällä tietoa musiikista ja musiikkikulttuurista. On tärkeää, että suomalaista musiikintutkimusta ja suomalaisen musiikin tutkimusta julkaistaan kotimaiselle ja kansainväliselle yleisölle. Musiikki ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisukielet ovat pääasiassa suomi ja ruotsi, perustellusti myös englanti on mahdollinen. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehdessä julkaistaan myös katsauksia, väitöslektioita ja puheenvuoroja.

Vertaisarviointikäytäntö
Kaikki Musiikkiin tarjotut kirjoitukset lähetetään toimitukseen OJS-järjestelmässä. Kirjoituksen lähettäminen OJS-järjestelmässä edellyttää rekisteröitymistä kirjoittajaksi. Tämän jälkeen päätoimittajat lähettävät tekstin ilman kirjoittajan nimeä asiantuntijalausuntokierrokselle. Jokaisen artikkelin lukee kaksi arviointitehtävään kutsuttua lehden toimituskunnan ulkopuolista musiikkitieteen asiantuntijaa. Koska tieteenala on Suomessa pieni, poikkeustapauksissa lukijana voi olla myös artikkelin aiheeseen perehtynyt Musiikki-lehden toimituskunnan jäsen. Lausuntokierroksen jälkeen kirjoittaja saa artikkelistaan kirjallisen palautteen mahdollisine parannusehdotuksineen. Arvioija voi esittää artikkelin hylkäämistä tai hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin. Musiikki-lehden päätoimittajat tekevät viime kädessä päätöksen artikkelin julkaisemisesta.

Käytämme Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämää vertaisarviointitunnusta. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.