Tietoa julkaisusta

Musiikki on maamme pitkäikäisin musiikintutkimuksen alan vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti, joka on ilmestynyt yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1971. Musiikki ilmestyy sähköisesti avoimena verkkojulkaisuna neljä kertaa vuodessa. Lehden julkaisukielet ovat pääasiassa suomi ja ruotsi, perustellusta syystä myös englanti. Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehdessä julkaistaan myös katsausartikkeleita, väitöslektioita ja muita puheenvuoroja.

Lehden artikkelit edustavat suomalaista musiikintutkimusta – sen teorioita, metodologioita ja tutkimuskohteita – koko laajuudessaan. Musiikki-lehteä julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää suomalaista musiikintutkimusta ja joka toimii Suomen musiikkielämän hyväksi levittämällä tutkittua tietoa musiikista ja musiikkikulttuureista. On tärkeää, että Suomessa tehtävää musiikintutkimusta ja suomalaisten musiikkien tutkimusta julkaistaan kotimaiselle ja kansainväliselle yleisölle.

Painettuna lehtenä Musiikki ilmestyi vuodesta 1971 alkaen vuoden 2018 loppuun asti. Vuoden 2019 alusta Musiikki siirtyi avoimeksi verkkojulkaisuksi, jota julkaistaan osoitteessa musiikki.journal.fi. Samasta osoitteesta on ladattavissa lehden aiemmat numerot toistaiseksi vuoteen 1994 asti. Seura pyrkii siirtämään lehden arkistoa koko ajan järjestelmällisemmin yhteen paikkaan eli TSV:n ylläpitämään journal.fi-järjestelmään. Lehti on listattuna Sherpa Romeo -tietokantaan ja DOAJ-tietokantaan.

Lehteen julkaistavaksi tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään journal.fi-palvelun kautta päätoimittajille. Lehteen otetaan mielellään mukaan myös kirja-arvosteluja ajankohtaisesta kotimaisesta ja kansainvälisestä musiikintutkimuksesta. Jos olet kiinnostunut tekemään arvostelun, ota yhteyttä päätoimittajiin. Viestissä tulee ilmoittaa kirjan ja sen tekijän nimi, kirjan kustantaja sekä oma postiosoite. Mukaan on hyvä liittää myös lyhyt kuvaus kirjan aihepiiristä ja arvostelijan yhteydestä aiheeseen.


Vertaisarviointikäytäntö

Kaikki Musiikkiin tarjotut kirjoitukset lähetetään toimitukseen OJS-järjestelmässä. Kirjoituksen lähettäminen OJS-järjestelmässä edellyttää rekisteröitymistä kirjoittajaksi (ks. tarkemmat kirjoittajaohjeet).

Musiikki-lehdessä julkaistavaksi tarkoitettu tieteellinen artikkeli toimitetaan ensi vaiheessa lehden päätoimittajille sähköpostin liitetiedostona tai mieluiten journal.fi-palvelun kautta. Tämän jälkeen päätoimittajat arvioivat tekstin julkaisukelpoisuuden ja joko pyytävät siihen muokkauksia tai lähettävät sen ilman kirjoittajan nimeä asiantuntijalausuntokierrokselle. Jokaisen artikkelin lukee kaksi arviointitehtävään kutsuttua lehden toimituskunnan ulkopuolista tieteellisesti meritoitunutta asiantuntijaa. Poikkeustapauksissa lukijana voi olla myös artikkelin aiheeseen perehtynyt Musiikin toimitusneuvoston jäsen.

Lausuntokierroksen jälkeen kirjoittaja saa artikkelistaan kirjallisen palautteen mahdollisine parannusehdotuksineen. Arvioijat voivat esittää artikkelin hylkäämistä tai hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin. Asiantuntijalausuntojen tarkoituksena on auttaa päätoimittajia päättämään käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Musiikki-lehden päätoimittajat tekevät viime kädessä päätöksen artikkelin julkaisemisesta.

Musiikki käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimää kansallista vertaisarviointitunnusta. Lehti on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Avoimen julkaisemisen lisenssi


Musiikinaineistoja koskee avoimen julkaisemisen lisenssi tiedelehdille (CC BY-NC-ND -lisenssi). Lisenssi sallii aineistojen levittämisen ja käytön ei-kaupalliseen tarkoitukseen siten, että alkuperäiset julkaisutiedot mainitaan ja noudatetaan muita lisenssin ehtoja sekä normaaleja tieteellisen lainaamisen käytäntöjä. Tekijällä on oikeus rinnakkaistallentaa artikkelin julkaistu versio omilla internetsivuillaan tai tallentaa se yleisölle avoimeen digitaaliseen arkistoon heti julkaisun jälkeen. Rinnakkaistallennettu julkaisu on mahdollisuuksien mukaan linkitettävä alkuperäiseen julkaisuun Musiikin sivuilla. Kirjoittaja voi julkaista uudelleen Musiikissa julkaistuja tekstejään esimerkiksi osana artikkeliväitöskirjaa, kunhan tekstin alkuperäiset julkaisutiedot mainitaan. Metadataa koskee journal.fi-palvelussa lisenssi CC0. Lisätietoa avoimen julkaisemisen lisensseistä: https://creativecommons.org/licenses/?lang=fi