Kirjoituskutsu: Baltian maiden ja Itämeren alueen musiikki, musiikillinen yhteiskunta, ilmiöt ja verkostot (Musiikki 4/2023)

Musiikintutkimuksessa on ilmennyt viime vuosikymmeninä samankaltaisia keskusteluja, kehityskulkuja ja haasteita eri puolella Koillis-Eurooppaa. Kriittisen uudelleenarvioinnin tarvetta on herätelty uusien tutkimussuuntausten piirissä suhteessa muun muassa nationalismiin sekä historiallisesti marginalisoituihin toimijoihin ja verkostoihin niin Virossa, Latviassa, Liettuassa, Suomessa kuin muuallakin – kielellisistä, kulttuurisista ja historiallisista paikalliseroista huolimatta. Alueella vaikuttavat musiikintutkijat ovat 1990- ja 2000-luvuilta lähtien kokoontuneet näiden aiheiden äärelle seminaareissa ja konferensseissa. Silti Baltian maiden musiikin historia ja nykypäivä ovat jääneet melko tuntemattomiksi suomalaisten musiikintutkijoiden keskuudessa. Mitä yhteisiä piirteitä voimme löytää musiikintutkimuksemme, yhteiskuntiemme ja historiamme perinteistä – entä mitä voisimme oppia toistemme tieteellisistä perinteistä? Yhteyksien luominen Itämeren yli on mielestämme entistäkin tärkeämpää ja ajankohtaisempaa nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, jota varjostaa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Kutsumme erikoisnumeroon tervetulleiksi suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset artikkeliluonnokset, joiden suosituspituus on 60 000 merkkiä. Julkaisemme mielellämme myös teemaan liittyviä katsauksia, kirja-arvioita, konferenssiraportteja ja vaikkapa haastatteluja. Aiheet voivat liittyä laajasti Baltian ja Itämeren maiden eri musiikkiperinteisiin, alueellisiin, kansallisiin tai kulttuurien välisiin näkökulmiin, esimerkiksi

* säveltäjät ja teokset

* muusikot, esiintyvät taiteilijat, musiikkiurat ja konserttiohjelmistojen erityispiirteet

* verkostot, esikuvat, ihanteet, vaikutteet ja siirtovaikutukset

* koti- ja ulkomainen vastaanotto

* musiikkiperintö ja musiikilliset kansanliikkeet

* marginalisoidut kieli- ja kulttuuriyhteisöt

* yhteiskuntarakenteet ja musiikkielämä

* politiikkaohjaus musiikkielämässä, poliittisen vaikuttamisen seuraukset ja mahdolliset vinoumat

Tarjoa tekstiäsi lyhyen abstraktin avulla (noin 200–300 sanaa) teemanumeron päätoimittajille 30.6.2023 mennessä (yhteystiedot tämän kirjoituskutsun lopussa). Artikkelien kielinä ovat suomi, ruotsi tai englanti. Valmiit käsikirjoitukset lähetetään viimeistään 30.8.2023. Kirjoituksia koskevat tarkemmat ohjeet on annettu lehden verkkosivuilla https://musiikki.journal.fi/about/submissions

ja musiikkitieteellisen seuran sivuilla osoitteessa http://www.mtsnet.fi/ohjeet-kirjoittajille/.

Musiikki on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä musiikintutkimuksen vertaisarvioitu aikakauslehti, jota julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura ry. Se on vuoden 2023 alusta ainoa kotimaisilla kielillä julkaiseva Jufo 2-luokkaan kuuluva musiikkialan tiedelehti. Lehti noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan periaatteita tutkimuksen vertaisarvioinnista.

Ota yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat esimerkiksi varmistaa suunnittelemasi artikkelin sopivuuden teemanumeroon. Odotamme yhteydenottoasi!

Nuppu Koivisto-Kaasik (nuppu.koivisto [at] uniarts.fi)

Tuire Ranta-Meyer (tuire.ranta-meyer [at] metropolia.fi)