Sensobiography and Tangible Music: Theoretical and Methodological Approaches

Kirjoittajat

  • Heikki Uimonen

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan musiikin kuuntelua osana ruumiillista ja moniaistista yhteyttä ympäröivään maailmaan. Keskiössä ovat musiikin aineellisuus ja aineettomuus, moniaistisen ja aistienvälisen informaation lähteenä toimivat alustat sekä median käyttö. Metodologisesti tutkimus rakentuu aistielämäkerran, aistielämäkerrallisen kävelyn ja kuuntelukävelyn käsitteille. Artikkelin kysymykset liittyvät aistimelliseen käänteeseen ja samalla asetetaan käänne vuoropuheluun äänentutkimuksen, äänimaisemantutkimuksen ja ääniantropologian metodologisten lähestymistapojen kanssa. Lähestymistapoja valotetaan eri tutkimusten yhteydessä kerätyllä empiirisellä aineistolla.

 
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-12-29

Viittaaminen

Uimonen, H. (2020). Sensobiography and Tangible Music: Theoretical and Methodological Approaches. Musiikki, 50(4), 43–67. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/101313