Sensobiography and Tangible Music: Theoretical and Methodological Approaches

  • Heikki Uimonen

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan musiikin kuuntelua osana ruumiillista ja moniaistista yhteyttä ympäröivään maailmaan. Keskiössä ovat musiikin aineellisuus ja aineettomuus, moniaistisen ja aistienvälisen informaation lähteenä toimivat alustat sekä median käyttö. Metodologisesti tutkimus rakentuu aistielämäkerran, aistielämäkerrallisen kävelyn ja kuuntelukävelyn käsitteille. Artikkelin kysymykset liittyvät aistimelliseen käänteeseen ja samalla asetetaan käänne vuoropuheluun äänentutkimuksen, äänimaisemantutkimuksen ja ääniantropologian metodologisten lähestymistapojen kanssa. Lähestymistapoja valotetaan eri tutkimusten yhteydessä kerätyllä empiirisellä aineistolla.

 
Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 29, 2020