Richard Faltin: näkökulmia reseptioon ja konteksteihin

  • Matti Huttunen

Abstrakti

Puheenvuoro perustuu väljästi niihin lausuntoihin, jotka Matti Huttunen laati Riikka Siltasen väitöskirjaan ”För gedigen musik”: Richard Faltin Suomen musiikkielämän rakentajana sekä kesäkuussa 2020 itse väitöstilaisuudessa käytyyn keskusteluun. Tarkastelu kiteytyy kolmeen näkökulmaan: Faltinin kokema unohdus Suomen musiikin historiassa, kontekstit, joihin hänet voidaan sijoittaa sekä hänelle tärkeän ”kunnollisen” musiikin ihanne.

Osasto
Puheenvuorot
Julkaistu
joulu 29, 2020