Tanssi, sisäinen tarina ja sairausnarratiivit

Kirjoittajat

  • Hanna Pohjola

Abstrakti

Ihminen ankkuroituu elämään kerronnallisuuden kautta erilaisia tarinoita kertoen ja niitä kuunnellen. Tarinoiden kertominen onkin ikivanha tapa hahmottaa paikkaansa maailmassa ja yhteiskunnassa, joka koostuu laajasta tarinavarannosta: esimerkiksi tarinoina elämänkaaren kulusta tai kulttuurissa vallitsevista säännöistä ja normeista. Tällöin narraatiot jäsentävät samalla yksilön ymmärrystä kulttuurista, mutta myös sitä miten ihminen ymmärtää maailman. Näiden kahden narratiivin, yksityisen ja julkisen, muodostamasta eräänlaisesta dialogista muotoutuu oma ainutlaatuinen suhteensa kerronnallisuuteen: jokaisella on oma (elämäkerrallinen) tarina kerrottavanaan.

Osasto
Puheenvuorot

Julkaistu

2021-12-29

Viittaaminen

Pohjola, H. (2021). Tanssi, sisäinen tarina ja sairausnarratiivit. Musiikki, 51(4). https://doi.org/10.51816/musiikki.113251