Mitä on kulttuurihyvinvointi?

Kirjoittajat

  • Liisa-Maria Lilja-Viherlampi

Abstrakti

Kulttuurihyvinvointi, kulttuurin, taiteen ja hyvinvoinnin yhdyspinta, on ollut viime vuosina vahvan kehittämistyön kohteena sekä Suomessa että kansainvälisesti. Suomalainen Taikusydän- yhteistyöverkosto toimii aktiivisena kulttuurihyvinvointialan kokoajana ja edistää alaa sen monissa muodoissa. Tehtävänsä Taikusydän määrittelee niin, että se ”kokoaa, kytkee ja koordinoi alan kehittämistä ja koulutusta, tutkijaverkostoa, alueverkostoyhteistyötä, viestintää, vaikuttamista ja ylläpitää tietopankkia” (Ks. Taikusydän 2021). Sana ”kulttuurihyvinvointi” kehitettiin moniammatillisessa yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, yliopiston ja kaupungin sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, kun haluttiin löytää napakka ilmaus sanayhdistelmille ”taide, kulttuuri ja hyvinvointi”, ”taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia” tai ”kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutukset” − ja muut näihin verrattavat.

Osasto
Puheenvuorot

Julkaistu

2021-12-29 — Päivitetty 2022-10-06

Versiot

Viittaaminen

Lilja-Viherlampi, L.-M. (2022). Mitä on kulttuurihyvinvointi?. Musiikki, 51(4). https://doi.org/10.51816/musiikki.113252 (Original work published 29. joulukuuta 2021)