Kulttuurihyvinvointialan palapeliä kokoamassa

Kirjoittajat

  • Laura Huhtinen-Hildén

Abstrakti

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa on kehitetty ammattimaisemmin luovuuden, kulttuurin ja taiteen hyödyntämistä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tämä on näkynyt erilaisina projekteina ja käytännön kokeiluina sekä vähitellen myös koulutusohjelmien ja tutkimushankkeiden muodossa. Kunnille on vuoden 2019 lakiuudistuksessa tuotu suurempaa vastuuta kulttuuri- ja taidetoiminnan järjestämisestä koskien myös asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Suomeen on muodostumassa kulttuurihyvinvointiala, jolla voi parhaimmillaan olla erinomaiset edellytykset luoda kestävää tulevaisuutta ja osallisuutta.  Tässä onnistuminen edellyttää, että kulttuurihyvinvointia pystytään käsittelemään moninäkökulmaisesti ja -ammatillisesti ja että kyetään tuomaan yhteen sekä kulttuuri- ja taidealan että sosiaali- ja terveysalojen kehittäjät ja tutkijat. 

Osasto
Kirja-arvostelut

Julkaistu

2021-12-29

Viittaaminen

Huhtinen-Hildén, L. (2021). Kulttuurihyvinvointialan palapeliä kokoamassa. Musiikki, 51(4). https://doi.org/10.51816/musiikki.113254