Musiikintutkimuksen kansallisuus, kansainvälisyys ja ikuinen kielikysymys

Kirjoittajat

  • Lasse Lehtonen
  • Tuire Ranta-Meyer
  • Meri Kytö

Abstrakti

Musiikki-lehti linjaa kirjoittajaohjeissaan, että englanninkielisiä artikkeleita ”voidaan julkaista perustellusta syystä”. Olemme jättäneet tarkoituksella määrittelemättä tarkemmin ”perustellun syyn”, koska emme halua rajata syitä ennakkotapauksin – potentiaalisesti perustellut syythän elävät tilanteissa ja ajan mukana. Viime vuosien numeroita selatessa on selvää, että valtaosa Musiikissa julkaistuista teksteistä on suomenkielisiä ja täten pääosin Suomessa toimivien tai suomalaiseen musiikkiin erikoistuneiden tutkijoiden kirjoittamia. Aika ajoin nousee kuitenkin esille kysymys siitä, miksei Musiikissa voisi julkaista laajemmin englanniksi. Onhan englannista muodostunut kansainvälinen tieteen kieli, ja Suomen musiikintutkimuksesta voi tuntua luontevalta kommunikoida laajemmalle kansainväliselle yleisölle kieltä vaihtamalla.

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2022-03-31

Viittaaminen

Lehtonen, L., Ranta-Meyer, T., & Kytö, M. (2022). Musiikintutkimuksen kansallisuus, kansainvälisyys ja ikuinen kielikysymys. Musiikki, 52(1). https://doi.org/10.51816/musiikki.115709