Rooted Cosmopolitanism of Sámi Music CDs in the 2000s

Kirjoittajat

  • Xinjie Chen

Abstrakti

Lectio praecursoria:
Juurtunut kosmopolitanismi saamelaismusiikin CD-levyissä 2000-luvulla

Tämä lectio praecursoria pohjustaa väitöskirjaa saamelaismusiikin CD-levyistä ja niiden tuotantoprosesseista 2000-luvulla. Tutkimus tarkastelee aihetta juurtuneen kosmopolitanismin linssin läpi. Juurtunut kosmopolitanismi tunnistaa kulttuurierojen ja kulttuurienvälisen kanssa­käymisen merkityksen samalla, kun se huolehtii yleismaailmallisesti jokaisesta ihmisyksilöstä ja kulttuuriryhmästä sekä puolustaa ihmisten tasavertaisuutta perustarpeiden sekä yleismaailmallisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmista. Tutkimus edustaa kanssakäymistä etnomusikologian ja alkuperäiskansatutkimuksen välillä. Tutkimus analysoi saamelaismusiikin CD-levyjen kustantajia ja sponsoreita, musiikin genrejä ja tyylejä, kielenkäyttöä ja kiinnittymistä Saamenmaahan sekä kosmopoliittisia piirteitä. Analyysin kautta tutkimus tarkastelee, kuinka saamelaismusiikin CD-levyt edustavat saamelaisuutta sekä saamelaisten etnisiä, alueellisia ja kansallisia juuria samalla, kun ne juontuvat kulttuurienvälisestä vuorovaikutuksesta, jota voidaan kutsua kosmopoliittiseksi.

Osasto
Lektiot

Julkaistu

2022-03-31

Viittaaminen

Chen, X. . (2022). Rooted Cosmopolitanism of Sámi Music CDs in the 2000s. Musiikki, 52(1). https://doi.org/10.51816/musiikki.115717