Three Modes of Estrangement

Musical Explorations of the Modern Manifestation of the Free Self

Kirjoittajat

  • Rebecka Sofia Ahvenniemi

Abstrakti

Kolme vieraantuneisuuden moodia: musiikillinen tutkimus vapaan itsen manifestaatiosta modernilla aikakaudella

Artikkelin pääargumentin mukaan oletus siitä, että ihminen irrallisena yksilönä muodostaa suhteen musiikkiin ei johda suurempaan vapauteen vaan vieraantumiseen. Artikkeli nojaa hermeneuttiseen traditioon, jonka mukaan yhteiset kulttuuriset merkitysyhteydet muodostavat edellytyksen myös yksilön kokemukselle. Kun tämä pohja eri syistä hajoaa, yksilöstä tulee haavoittuvaisempi ulkoiselle manipulaatiolle; muun muassa markkinatalouden kaupittelemille ideoille.

Artikkeli nimeää kolme vieraantuneisuuden moodia. Ensimmäinen näistä viittaa positivistiseen musiikkiin, mikä tässä tarkoittaa taidemusiikin sulkeutumista omaksi tutkimusalakseen. Toinen moodi viittaa kokemuksen fragmentoitumiseen ja kolmas ”vapaan itsen manifestaatioon”. Oletus vapaasta, kontekstista riippumattomasta ”itsestä” on artikkelin kritiikin kohde. Kriittinen teoria muodostaa tutkimuksen päänäkökulman. Artikkelin sisältö linkittyy moniin ajankohtaisiin teemoihin: taiteen eristäytymiseen omaksi, erilliseksi todellisuudeksi, kokemuksen yksilöitymiseen, sekä musiikkimaailman kehitykseen tasa-arvoisempaan suuntaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-10

Viittaaminen

Ahvenniemi, R. S. (2022). Three Modes of Estrangement : Musical Explorations of the Modern Manifestation of the Free Self. Musiikki, 52(2). https://doi.org/10.51816/musiikki.119945