Student-Centered Musical Expertise in Popular Music Pedagogy and Hard Rock Groove

a Design-Based and Psychodynamic Approach

Kirjoittajat

  • Kristian Wahlström

Abstrakti

Opiskelijalähtöinen musiikillinen asiantuntijuus populaarimusiikin pedagogiikassa ja hard rockin groovessa: design-perustainen ja psykodynaaminen lähestymistapa

Tämä lectio praecursoria pohjustaa musiikkitieteen alan väitöstutkimusta, joka käsittelee kirjoittajan kehittämää lähestymistapaa populaarimusiikin instrumenttiopetukseen. Kyseinen pedagoginen malli pyrkii yhdistämään opiskelijalähtöisen opetuksen ja opettajan musiikillisen asiantuntijuuden edut. Tämä monitieteinen tutkimus ensinnäkin syventää teoreettista ymmärrystä siitä, miksi opiskelijalähtöisyys on tarpeellista erityisesti populaarimusiikin opetuksessa psykodynaamisesta näkökulmasta. Lisäksi mallin musiikillista soveltamista varten väitös sisältää tutkimuksen groove-ilmiöstä hard rock -musiikkigenressä. Aihetta ei ole aiemmin tutkittu. Pedagogisena tutkimusaineistona on noin 45 tuntia videoituja sähkökitaransoiton oppitunteja sekä opiskelijahaastatteluja. Groovea tutkitaan pääasiassa spektrianalyysin avulla analysoiden ­
AC/DC-yhtyeen levytysten mikrorytmiikkaa millisekunnin tarkkuudella. Tulokset osoittavat, että soitonopettajan pitkälle erikoistuneen ammattimuusikkouden ei tarvitse johtaa autoritääriseen, opettajalähtöiseen pedagogiikkaan käytännössä. Näin tutkimus purkaa vastakkainasettelua mestari–kisälli-perinteen ja opiskelijalähtöisyyden välillä.

Osasto
Lektiot

Julkaistu

2022-06-10

Viittaaminen

Wahlström, K. (2022). Student-Centered Musical Expertise in Popular Music Pedagogy and Hard Rock Groove: a Design-Based and Psychodynamic Approach. Musiikki, 52(2). https://doi.org/10.51816/musiikki.119946