Musiikkia, politiikkaa, kannanottoja

Kirjoittajat

  • Tuire Ranta-Meyer
  • Meri Kytö
  • Lasse Lehtonen

Abstrakti

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttama kärsimys ja sen kirvoittamat erilaiset eettiset ja moraalifilosofiset kysymykset ovat myös meille musiikintutkijoille näkyvissä lähes päivittäin. Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluille maaliskuussa antaman suosituksen mukaisesti yliopistot ovat pidättäytyneet korkeakoulu- ja tiedeyhteistyöstä venäläisten organisaatioiden kanssa. Suosituksen mukaisesti jo olemassa oleva organisaatioiden välinen yhteistyö on keskeytetty toistaiseksi eikä uusia hankkeita käynnistetä. Tutkijoiden liikkuvuutta on jäädytetty, vierailuja ei suositeta eikä asiantuntijalausuntoja sovi pyytää eikä antaa. Tämä on vaikuttanut monen tutkijan arkeen, verkostoihin ja hankesuunnitteluihin yllättävin tavoin, eivätkä ratkaisut tilanteisiin aina ole olleet yksiselitteisiä. Suomessa toimivien venäläisten ja ukrainalaisten tutkijoiden sekä jatko- ja perusopiskelijoiden on pitänyt harkita monta ammattiyhteisöllistä kysymystä uudessa valossa. Nähtäväksi jää, millaista tuhoa Venäjän hyökkäyssota saa vielä aikaan esimerkiksi karjalaisen musiikkiperinteen tutkimuksessa. 

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2022-09-27

Viittaaminen

Ranta-Meyer, T., Kytö, M., & Lehtonen, L. (2022). Musiikkia, politiikkaa, kannanottoja. Musiikki, 52(3). https://doi.org/10.51816/musiikki.121962