Engaging Emotions?

Music and Sound as Affective Transformative Communication in the Artivism of the Extinction Rebellion Finland

Kirjoittajat

  • Sini Mononen

Abstrakti

Tämä artikkeli käsittelee musiikin ja äänen roolia Elokapinan (XR Finland) muutoskommunikaatiossa. Artikkelissa kysytään, kuinka äänen ja musiikin affektiivisuus on valjastettu liikkeen artivismissa osaksi ilmastonmuutoksen muutoskommunikaatiota. Hybridietnografiaa (hybrid ethnography) (Przybylski 2021) hyödyntävä tutkimus tuo esiin kahden tapauksen avulla, kuinka ääni ja musiikki kommunikoivat liikkeessä erilaista affektiivisuutta erilaisille yleisöille instituutioista kansalaisiin ja liikkeen sisällä vaikuttaviin aktivisteihin. Artikkelissa analysoidaan keväällä 2021 järjestetyn Kirjoita Kriisistä -kampanjan sekä lokakuussa 2021 pidetyn Pitkänsillan tiesulun äänellistä ja musiikillista retoriikkaa. Näistä ensimmäinen yhdisti niin sanotun die in -aktion symbolista lamaannusta alarmistiseen äänelliseen kansalaistottelemattomuuteen (sonic disobedience). Jälkimmäinen puolestaan kommunikoi musiikin avulla liikkeen luonnetta rauhanomaisena.

Yhteenvetona todetaan, että siinä missä ilmastonmuutoksen muutos­kommunikaation ”parhaisiin käytäntöihin” on aiemmassa tutkimuksessa määritelty kuuluvan kulttuurisesti positiivisiksi koettuihin affekteihin keskittyminen (Moser 2019), Elokapinan artivisimissa ääni ja musiikki ilmentävät laajaa affektiivista skaalaa hätätilan ilmentämisestä rauhal­lisuuteen ja arvokkuuteen.   

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-10-06

Viittaaminen

Mononen, S. (2023). Engaging Emotions? : Music and Sound as Affective Transformative Communication in the Artivism of the Extinction Rebellion Finland. Musiikki, 53(3). https://doi.org/10.51816/musiikki.137803