Institutionalisoituminen musiikintutkimuksen kohteena

Kirjoittajat

  • Matti Huttunen

Abstrakti

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian julkaisema antologia Institutionalization in Music History (2022) perustuu vuonna 2018 pidettyyn, samaa aihepiiriä koskeneeseen kansainväliseen symposiumiin. Kirja on toimitettu laadukkaasti, ja sen erityisenä ansiona on monien tähän asti liian vähälle huomiolle jääneiden ilmiöiden tuominen osaksi musiikin yhteiskunnallista aspektia koskevaa keskustelua. Kirjan moninaiset aiheet ulottuvat wieniläisestä musiikkitieteestä diskoon, Albanian musiikin historiaan ja uuden musiikin institutionalisoitumiseen niin Belgiassa kuin Espanjassa. Kirjan aiheisiin kytkeytyy monia erityyppisiä instituutioita, ja kokonaisuutena kirja toimiikin epäsuorana muistutuksena koko instituutiokentän monenkirjavuudesta.

Osasto
Kirja-arvostelut

Julkaistu

2023-10-06

Viittaaminen

Huttunen, M. (2023). Institutionalisoituminen musiikintutkimuksen kohteena. Musiikki, 53(3). https://doi.org/10.51816/musiikki.137805