Paikallisia, kansallisia ja ylirajaisia musiikintutkimuksen näkökulmia Itämeren alueen ja Baltian maiden viitekehyksessä

Kirjoittajat

  • Tuire Ranta-Meyer
  • Nuppu Koivisto-Kaasik

Abstrakti

Suomalaisessa musiikintutkimuksessa on viime vuosikymmeninä purettu juurta jaksain niin sanottua ”kansallista” katsetta sekä erilaisia historiallisesti rakentuneita kaanoneita. Suurmieskertomukset sekä yksipuolisen kansalliset katsantokannat ovat saaneet tehdä tilaa näkemyksille, joissa Suomen musiikin historiaa ja nykypäivää tulkitaan globaalissa, eurooppalaisessa tai laajemmassa alueellis-kulttuurisessa kontekstissa. Itämerellä on tässä yhtälössä oleellinen merkitys: musiikillisia vaikutteita meille on kulkenut aaltojen yli niin Ruotsista, Saksasta kuin Venäjältäkin ja kiihtyvätahtisen tiedonvälityksen aikakaudella myös muualta maailmasta. (Esim. Rantanen ja Kurkela 2017; Rantakallio ja Strand (toim.) 2021; Ramstedt 2023; Välimäki ja Koivisto-Kaasik 2023.)

Viittaaminen

Ranta-Meyer, T., & Koivisto-Kaasik, N. (2023). Paikallisia, kansallisia ja ylirajaisia musiikintutkimuksen näkökulmia Itämeren alueen ja Baltian maiden viitekehyksessä . Musiikki, 53(4). https://doi.org/10.51816/musiikki.142332