What to learn from folk music festival research

The history, features and perspectives of Finnish and Estonian folk music festival research traditions

Kirjoittajat

  • Helen Kõmmus

Abstrakti

Mitä opittavaa on kansanmusiikkifestivaalien tutkimuksesta: suomalaisten ja virolaisten kansanmusiikkifestivaalien tutkimusperinteen historia, piirteet ja tulevaisuuden näkökulmat

Artikkelin tavoitteena on antaa vertaileva katsaus suomalaisen ja virolaisen kansanmusiikkifestivaalien tutkimuksen akateemisesta historiasta, tutkimuskohteiden paikallispiirteistä ja tutkimusperinteiden tulevaisuuden näkymistä. Tutkimus perustuu suomalaiseen ja virolaiseen perinteiseen kansamusiikkiin ja kansanmusiikkifestivaalien käsityksiin liittyviin julkaistuihin historiallisiin lähteisiin ja akateemisiin töihin. Tekstissä esitellään kansanmusiikifestivaalien tutkimusta etnomusikologisen lähestymistavan kontekstissa, itämerensuomalaisen perinteisen musiikin ja siitä kehittyneen nykykansamusiikin tutkimusten historiallista taustaa ja paikallisia piirteitä sekä aikaisempia akateemisia lähestymistapoja että tulevia näkökulmia suomalaiseen ja virolaiseen kansanmusiikkifestivaalien tutkimukseen.

Viittaaminen

Kõmmus, H. (2023). What to learn from folk music festival research: The history, features and perspectives of Finnish and Estonian folk music festival research traditions . Musiikki, 53(4). https://doi.org/10.51816/musiikki.142336