Arvio kirjasta ”Naiset, musiikki, tutkimus – ennen ja nyt”

Kirjoittajat

  • Tiia Väyrynen

Abstrakti

Naiset, musiikki, tutkimus – ennen ja nyt -artikkelikokoelma nostaa esille musiikin ja sukupuolen tematiikkaa ja ongelmallisuutta sekä länsimaisen taidemusiikin historiassa että nykypäivän Suomessa. Teos on yksi ensimmäisistä suomenkielisistä artikkelikokoelmista, joka käsittelee musiikin nais- ja sukupuolentutkimusta sekä naisia ja musiikkia genrerajoja ylittäen. Kirja ammentaa suomalaisesta ja kansainvälisestä tutkimusperinteestä ja käy niiden kanssa keskustelua uusia näkökulmia etsien. Taideyliopisto ja Tutkimusyhdistys Suoni ry järjestivät tammikuussa 2021 ensimmäistä kertaa Naismuusikot-seminaaripäivät ja tämän artikkelikokoelman tekstit on koottu tapahtuman esitysten ja keskustelujen pohjalta. Kirja pitää sisällään viisi vertaisarvoitua artikkelia ja kuusi katsausartikkelia.

Osasto
Kirja-arvostelut

Julkaistu

2024-04-05

Viittaaminen

Väyrynen, T. (2024). Arvio kirjasta ”Naiset, musiikki, tutkimus – ennen ja nyt”. Musiikki, 54(1). https://doi.org/10.51816/musiikki.144763