Suomen kalliomaalauskohteiden arkeoakustinen tutkimus

Kirjoittajat

  • Kai Lassfolk
  • Riitta Rainio

Abstrakti

Tämä artikkeli esittelee yksityiskohtaisesti ne äänen analyysin ja visualisoinnin menetelmät, joita olemme käyttäneet tutkimuksessamme esihistoriallisten kalliomaalausten sijaintipaikkojen akustisista ominaisuuksista Suomessa. Tutkimuksessa havainnollistetaan Helsingin yliopiston musiikintutkimuksen laboratoriossa kehitettyjä menetelmiä ja hyödynnetään aiemmin julkaisematonta tutkimusaineistoa. Se on kerätty kenttätutkimusjakson aikana pääosin vuonna 2018 Kaakkois-Suomen järvialueella. Tutkimuksen ensisijaisena akustisen analyysin menetelmänä toimii monikanavainen impulssivasteen mittaus, joka on toteutettu käyttämällä tutkimukseen varta vasten suunniteltua nelikanavaista mikrofonihilaa sekä erityyppisiä ärsykesignaaleja. Ärsykkeiden aikaan saamia vasteita käytetään sekä kaikujen spektrin että maalatuista kallioista heijastuneiden tulokulmien analysointiin. Tätä varten tutkimuksessa on käytetty räätälöityä signaalianalyysitietokoneohjelmaa.         

Viittaaminen

Lassfolk, K., & Rainio, R. (2020). Suomen kalliomaalauskohteiden arkeoakustinen tutkimus. Musiikki, 50(1-2), 17–44. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/95484