Kohti kehoa

Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista Karol Szymanowskin pianomusiikissa

Kirjoittajat

  • Anu Vehviläinen

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelen omaa taiteilija-tutkijan tapaani orientoitua pianonsoittoon. Hahmotan pianonsoitossani kaksi toisistaan poikkeavaa orientaatiota: kognitiivisen ja kehollisen. Näistä ensimmäinen liittyy erityisesti Karol Szymanowskin pianomusiikin kompleksisiin tekstuureihin ja niihin kytkeytyviin harjoittelun tapoihini. Jälkimmäistä ja uudempaa orientaatiota olen puolestaan kehittänyt poikkitaiteellisen Silence Ensemblen jäsenenä.

Tukeutuen vuosina 2008–2018 tuottamaani autoetnografiseen aineistoon tarkastelen artikkelissa ymmärrystäni omasta pianonsoiton praksiksestani länsimaisen taidemusiikkiperinteen viitekehyksessä. Paitsi, että soittokäytäntöjeni kriittinen tarkastelu tukee uusien kehollisten mahdollisuuksien löytymistä omassa soitossani, se myös tarjoaa tuoreita oivalluksia soittamisen kokemuksellisuudesta ja pianomuusikkoudesta taiteelliseen tutkimukseen sekä musiikin ja kehollisuuden välisiä suhteita koskevaan tutkimukseen. Keholliseen orientaatioon liittyen käsittelen artikkelissa Silence Ensembleen kuuluvien tanssijan ja kuvataiteilijan kanssa kehittämääni menetelmää, joka on johdattanut minut perustavien kehollisten ilmiöiden, kuten hengittämisen, äärelle.

 

Viittaaminen

Vehviläinen, A. (2020). Kohti kehoa: Taiteellinen tutkimus soittamisen orientaatioista Karol Szymanowskin pianomusiikissa . Musiikki, 50(1-2), 157–189. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/95491