Palveluoppiminen musiikkitieteessä

Kirjoittajat

  • Nina C. Öhman

Abstrakti

Viime vuosien aikana yliopistot ovat näkyvästi lisänneet panostustaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Toistaiseksi kuitenkin opiskelijoiden rooli on harvoin huomioitu yliopistojen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta käydyssä keskustelussa. Sen vuoksi kirjoitukseni esittää palveluoppimisen tehokkaana muutoksen katalysaattorina tutkijakoulutuksessa. Vaikka musiikintutkimuksen koulutusohjelmissa palveluoppiminen on tällä hetkellä pieni mutta kasvava erityisalue, olemassa oleva tutkimuskirjallisuus näyttää sen mahdollisuudet tuottaa monipuolisesti hyödyllisiä oppimiskokemuksia. Osoitan omakohtaisen esimerkin avulla, kuinka palveluoppiminen voi tarjota opiskelijoille musiikkitieteen kursseilla sekä ajatuksia stimuloivan että käytännön taitoja kehittävän oppimiskokemuksen. 

 

Viittaaminen

Öhman, N. C. (2020). Palveluoppiminen musiikkitieteessä. Musiikki, 50(1-2), 202–212. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/95493