Esipuhe

Kirjoittajat

  • Tuulikki Laes

Abstrakti

Tämän Musiikki-lehden numeron teemana on musiikki ja tasa-arvo. Laajasti ymmärrettynä tasa-arvo liittyy yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiin, jotka sisältävät itsessään paitsi sen mitä ne ovat, myös sen mitä ne eivät ole. Yhdenvertaisuutta ei voi tarkastella ilman eriarvoisuuden määrittelyä; oikeudenmukaisuuden pohdinta johtaa väistämättä kysymyksiin siitä, mikä on epäoikeudenmukaista, miksi ja kenen näkökulmasta. Siksi tasa-arvoon liittyvä poliittinen keskustelu on helposti kärjistyvää ja latautunutta ja kietoutuu tiiviisti hankaliin puheenaiheisiin, jotka liittyvät syrjintään, poissulkemiseen, leimaamiseen ja jopa vihanlietsontaan. Politiikka, kuten musiikkikin, on harmonian ja dissonanssin alituista vuoropuhelua.

 

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2020-07-24

Viittaaminen

Laes, T. (2020). Esipuhe. Musiikki, 48(2), 3–4. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/97107