Sairaalamuusikot institutionaalisia siiloja purkamassa

Kirjoittajat

  • Taru-Anneli Koivisto

Abstrakti

Tämän väitöstutkimusprojektin tavoitteena on tarkastella sairaala- ja hoivamuusikon ammattia suomalaisessa terveydenhuollossa, erityisesti sairaaloiden erikoissairaanhoidon palveluissa. Suomeen on rantautumassa 2000-luvun vaihteessa Arts in hospitals -liikkeestä (Liikanen 2003) alkunsa saanut sairaalamuusikoiden ammattiryhmä, joka on samalla myös osa laajempaa moninaisissa yhteisöissä työskentelevien yhteisömuusikoiden joukkoa. Työn murros synnyttää globaalisti ja paikallisesti uusia niin sanottuja hybridejä professioita ja työympäristöjä, jotka haastavat pitkälle erikoistuneet ammatti-identiteetit ja eri sektoreille siiloutuneet yhteiskunnan palvelut (ks. Gielen 2009; Cribb ja Gewirtz 2015). Tässä tarkasteltava moniammatillinen sairaalamusiikkityö on Suomessa kehittynyt vahvan poliittisen ohjauksen, yhteisöllisen taiteen tekemisen ja laajentuneen hyvinvointiajattelun seurauksena potentiaaliseksi osaksi tulevaisuuden yhteiskunnan peruspalveluja (Koivisto 2018; Koivisto ja Kivijärvi 2018; Lilja-Viherlampi 2013).

 

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2020-07-24

Viittaaminen

Koivisto, T.-A. (2020). Sairaalamuusikot institutionaalisia siiloja purkamassa. Musiikki, 48(2), 63–65. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/97112