Kohti kulttuurista osallisuutta ja toimijuutta – tuottamispohjainen oppiminen koulujen musiikinopetuksessa

Kirjoittajat

  • Aleksi Ojala

Abstrakti

Suomalaisissa opetussuunnitelmissa on jo pitkään peräänkuulutettu yhteisöllisyyteen, luovaan työskentelyyn ja teknologian hyödyntämiseen perustuvien työtapojen tärkeyttä koulun musiikinopetuksessa (Muukkonen 2010). Kun tutkijat ovat jalkautuneet kouluihin ottamaan selvää mitä musiikintunneilla tapahtuu, he ovat kuitenkin huomanneet, että koulujen musiikinopetus keskittyy suurelta osin jo olemassa olevien musiikkiteosten tulkintaan perinteisillä koulu- ja bändisoittimilla (Juntunen 2011; Partti 2013). ArtsEqual-hankkeen Arts@School -tutkimusryhmään liittyvän tutkimukseni tavoitteena on ollut kehittää tuottamispohjaisen oppimisen menetelmä (learning through producing), jossa musiikkia opitaan kouluissa pitkäkestoisen, luovan, teknologia-avusteisen tiimityön kautta.

 

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2020-07-24

Viittaaminen

Ojala, A. (2020). Kohti kulttuurista osallisuutta ja toimijuutta – tuottamispohjainen oppiminen koulujen musiikinopetuksessa. Musiikki, 48(2), 78–80. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/97115