Musical references as dramatic strategies in Kimmo Hakola’s opera La Fenice

Kirjoittajat

  • Minna Holkkola

Abstrakti

Tarkastelen artikkelissani sitä, kuinka musiikilliset viittaukset suhteutuvat librettoon ja näyttämötoimintaan ja vaikuttavat teoksen dramaturgian muodostumiseen Kimmo Hakolan oopperassa La Fenice. Artikkeli tarjoaa myös näkökulman Hakolan sävellystekniikkaan ja dramaturgiseen ajatteluun.

La Fenice on säveltäjä Hakolan omien sanojen mukaan hänen tyylillisten tutkimusretkiensä looginen seuraus ja päätepiste. Musiikilliset viittaukset – suorat tai muunnellut musiikilliset lainaukset ja viittaukset musiikkityyleihin – erottuvat Hakolan omasta sävelkielestä ja luovat kontrastin suhteessa musiikilliseen ympäristöönsä. Lähestyn artikkelissani oopperaa Carolyn Abbaten mukaisesti kolmitasoisena (musiikki, libretto ja näyttämötoiminta) sävellysmuotona. Artikkelin teoreettinen viitekehys kiinnittyy intertekstuaalisuuden tutkimukseen. Sovellan musiikillisten viittausten dramaturgisten implikaatioiden tarkasteluun Christopher Reynoldsin tonaalisessa musiikillisessa ympäristössä esittelemää, Bakhtinin ajatteluun perustuvaa analyyttistä näkökulmaa.

 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-07-24

Viittaaminen

Holkkola, M. (2020). Musical references as dramatic strategies in Kimmo Hakola’s opera La Fenice. Musiikki, 47(3), 11–37. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/97131