Musiikki osana työnohjausta – työnohjaajien näkökulma

Kirjoittajat

  • Tiina Saari

Abstrakti

Tässä artikkelissa keskitytään musiikin käyttöön työnohjauksessa. Näiden yhdistäminen on merkittävää, sillä kun musiikki liitetään työnohjaukseen, se kiinnittyy uudella tavalla työelämään niin yksilöiden, ryhmien, työyhteisöjen kuin organisaatioidenkin kohdalla. Musiikin käyttöä osana työnohjausta on tutkittu varsin vähän, vaikka työnohjausta sinänsä on tutkittu runsaasti niin Suomessa kuin muuallakin. Tämä artikkeli kiinnittää työnohjauksen teoreettismetodologisesti musiikkikasvatukseen. Näin tehdessään se laajentaa aiemmin esiteltyä työnohjauksen tutkimustietoa, mutta nostaa samalla esille myös uuden näkökulman musiikintutkimukseen.

 

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2020-07-24

Viittaaminen

Saari, T. (2020). Musiikki osana työnohjausta – työnohjaajien näkökulma. Musiikki, 47(4), 33–56. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/97136