Musiikki ja yhteiskunta

Kirjoittajat

  • Susanna Välimäki
  • Juha Torvinen
  • Juha Ojala
  • Ari Poutiainen
  • Tuire Ranta-Meyer

Abstrakti

Musiikin ja yhteiskunnan suhde on musiikintutkimuksen pysyvästi ajankohtainen kysymys, johon kukin aikakausi ja tutkimussuuntaus vastaavat omilla tavoillaan. Teema on esiintynyt monina muunnelmina aina Damon Ateenalaisen
(5. vuosisata eaa.) ajatuksista nykypäivän käsitemusiikki-keskusteluihin (Lehmann 2014; ks. myös Välimäki & Torvinen 2015). Arkipäivässämme se nousee esille esimerkiksi musiikin yleisöpohjaa tai kasvatuksellista merkitystä pohdittaessa. Niin ikään musiikin ja yhteiskunnan suhde on relevantti kysymys aina, kun pohditaan julkisin varoin ylläpidettävien musiikki-instituutioiden, kuten orkesterilaitoksen, tai apurahajärjestelmän olemassaolon oikeutta. Lisäksi ajankohtaiset sosiopoliittiset haasteet ympäristökriiseistä maahanmuuttoon, seksuaaliseen tasa-arvoon, terrorismiin, työttömyyteen ja suurvaltapolitiikkaan antavat aiheen kysyä, tulisiko myös musiikin ja musiikin tekijöiden ottaa näihin ilmiöihin kantaa, ja jos tulisi, niin millä tavoin tämä kannan ottaminen tulisi tehdä.

 

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2020-07-25

Viittaaminen

Välimäki, S., Torvinen, J., Ojala, J., Poutiainen, A., & Ranta-Meyer, T. (2020). Musiikki ja yhteiskunta. Musiikki, 46(1), 3–12. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/97141