Esipuhe

Kirjoittajat

  • Tuire Ranta-Meyer
  • Juha Ojala
  • Ari Poutiainen

Abstrakti

Suomalaisuutta on luotu kirjoittamalla kansallista historiaa, vaalimalla kulttuuriperintöä ja pitämällä esillä erilaisia isänmaallisia tunnuksia. Erityisesti 1800-luvun loppupuolelta alkaen kansallista identiteettiä rakennettiin myös suurmiesten ympärille. Myyttisten sankarien ja historiallisten henkilöiden kunnioittaminen palautuu romantiikan ajan sankarinpalvontaan, ja suurmieskultti sai ilmiasun erilaisten patsashankkeiden ja syntymäpäivien juhlintaan liitettyjen perinteiden avulla.

 

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2020-07-25

Viittaaminen

Ranta-Meyer, T., Ojala, J., & Poutiainen, A. (2020). Esipuhe. Musiikki, 45(1), 4–6. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/97154