Esipuhe

Kirjoittajat

  • Juha Ojala
  • Ari Poutiainen

Abstrakti

Julkaisukentällämme on käynnissä suuria muutoksia, kuten Musiikin esipuheessa (vsk 44 nro 1–2) vuosi sitten avattiin. Tutkijan verkkoläsnäoloon kuuluu oleellisesti julkaisujen näkyvyys, ja lehden ja sitä julkaisevan seuran kannalta on jo välttämätöntä, että musiikintutkimus on tavoitettavissa tietoverkoissa. Yliopistot osin kehottavat, osin velvoittavat rinnakkaisjulkaisemiseen, ja rahoittajat suosittavat – perustellusti – avointa julkaisemista. Samaan aikaan monet tieteelliset seurat ovat taloudellisessa ahdingossa kustannusten noustessa ja tukien vähetessä, sillä seurojen on kannettava vastuu toimintaedellytystensä turvaamisesta tulevaisuudessa, mikä edellyttää aktiivista, kriittisen massan ylittävää jäsenistöä ja tilaajia.

 

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2020-07-25

Viittaaminen

Ojala, J., & Poutiainen, A. (2020). Esipuhe. Musiikki, 45(2), 4. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/97161