Hengen työskentelyä hengelle alttiissa materiaalissa

  • Matti Huttunen

Abstrakti

"Musiikille ominainen kauneus", "das Musikalisch-Schöne" – juuri sen Eduard Hanslick pyrki tavoittamaan vuonna 1854 ilmestyneessä teoksessaan. Hanslick halusi luoda musiikin estetiikan, joka ei tukeudu muihin taiteenlajeihin ja joka pyrkii selvittämään musiikille itselleen tyypillisen kauneuden olemuksen: "sävelteoksen kauneus on spesifisti musiikillista, so. sävelyhdistelmiin itseensä sisältyvää, ilman suhdetta vieraaseen, ulkomusiikilliseen vaikutuspiiriin" (Hanslick 2104, 9). Puhuessaan "musiikille ominaisesta kauneudesta" Hanslick halusi rajata tarkastelunsa puhtaaseen soitinmusiikkiin, joka oli hänelle ainoaa ja varsinaista musiikkia ("die" Musik). Hanslickin kirja on yksi luetuimmista – kenties luetuin – musiikkifilosofinen teos, ja sen saaminen suomen kielelle on kulttuuriteko.

 

Osasto
Kirja-arvostelut
Julkaistu
heinä 25, 2020