Musiikintutkimus ja bibliometriikka

Mitä ohjaavien päätösten perustana olevat aineistot kertovat musiikintutkimuksesta?

Kirjoittajat

  • Juha Ojala
  • Ari Poutiainen
  • Tuire Ranta-Meyer

Abstrakti

Musiikintutkimuksen julkaisumäärät ovat kasvaneet, oli kyse sitten kotimaisesta tai globaalista mittakaavasta. Suomalaiset arvostavat humanistista tutkimusta ja pitävät sitä yhteiskunnan kannalta hyvin tärkeänä (Heikkilä ja Niiniluoto 2016), eikä tämä ole ainoastaan oppialan oma näkemys. Tiedebarometrin (2016, 44) mukaan yliopistojen ja korkeakoulujen humanistiseen alaan luotetaan enemmän (89 prosentilla luottamus hyvin tai melko suurta) kuin esimerkiksi teknis-luonnontieteellisen alaan (76 %) tai sosiaali- ja terveysalaan (80 %). Humanistisista ja yhteiskuntatieteistä uskotaan myös olevan paljon hyötyä yhteiskunnan kehittämisessä (63 %). Vain viidesosa edellyttää humanistisilta tieteiltä käytännön hyötyä, jotta niitä pitäisi tukea (sama, 70).

 

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2020-07-25

Viittaaminen

Ojala, J., Poutiainen, A., & Ranta-Meyer, T. (2020). Musiikintutkimus ja bibliometriikka : Mitä ohjaavien päätösten perustana olevat aineistot kertovat musiikintutkimuksesta?. Musiikki, 45(3-4), 3–11. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/97169