Reconstructing the Violin Part to Fredrik Pacius’s Duo for Violin and Piano

Kirjoittajat

  • Sebastian Silén

Abstrakti

Artikeln behandlar återskapandet av Fredrik Pacius duo för violin och piano från 1872. Verket är en tidigare ouppmärksammad komposition som är baserad på förspelet till Pacius opera Kung Karls jagt från 1852. Materialet till duon är ofullständigt och består av en pianostämma där violinstämman endast är inskriven i på vissa ställen. En noggrann jämförelse av duons manuskript och orkesterpartituret till operaförspelet pekar på att duon inte är ett nytt soloverk som använder förspelet som utgångspunkt utan ett arrangemang som troget följer originalet. Denna insikt har gjort återskapandet av duons violinstämma möjlig. Genom att jämföra dessa två kompositioner är det möjligt att visa att många av operaförspelets huvudmelodier saknas i duons pianostämma. Det saknade materialet kan i de flesta fall problemfritt ges åt violinen. Denna process har möjliggjort en fullständig återskapning av duons violinstämma.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-09-15

Viittaaminen

Silén, S. (2020). Reconstructing the Violin Part to Fredrik Pacius’s Duo for Violin and Piano. Musiikki, 50(3), 9–37. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/98148