Säveltäjyys, sukupuoli, sanomalehtijulkisuus. Vera Vinogradova-Bieckin ja Miina Härman toiminta sotienvälisessä Virossa

Kirjoittajat

  • Nuppu Koivisto

Abstrakti

Säveltäjät Miina Härma ja Vera Vinogradova-Bieck toimivat laaja-alaisesti ja monipuolisesti musiikin kentällä sotienvälisessä Virossa. Heidän teostensa julkiseen vastaanottoon kuitenkin vaikuttivat sukupuoleen, luokkaan ja kulttuuritaustaan liittyvät ennakkoluulot. Tällainen intersektionaalinen näkökulma tulisi ylipäätään huomioida musiikin historiankirjoituksessa entistäkin painokkaammin.