Laulajan kehon queer-potentiaali

Liediä Barthesin kanssa

Kirjoittajat

  • Hanna Chorell

Abstrakti

Minkälainen on saksalaisen liedin esittämisen käytännön kehosuhde? Millä tavalla sukupuolta esitetään lied-laulussa? Kuinka laulaja voi vaikuttaa sukupuolen esityksiin? Artikkeli tarkastelee näitä kysymyksiä Roland Barthesin ja Judith Butlerin ajattelun kehyksessä ja tarjoaa laulajalle keholähtöisen tavan rikastaa ilmaisuaan.